Aula

Het afscheid in de aula

De aula op Oud-Kralingen straalt rust en geborgenheid uit. In de aula is gelegenheid tot het houden van een afscheidsdienst met ca. 90 aanwezigen (uit te breiden tot 120). In principe heeft u voor een uitvaartplechtigheid de aula een uur ter beschikking. Indien u de afscheidsdienst in de aula wilt houden en/of veel belang­stelling en sprekers verwacht, kunt u de aula tijdig tevoren voor langere tijd reserveren.

In de aula kan naar de wens van de overledene of nabestaande muziek beluisterd worden. Het gebruik van eigen cd’s is mogelijk. Wel dienen de eigen cd’s minimaal 24 uur voor aanvang van de plechtigheid op de begraafplaats aanwezig te zijn, zodat tijdig eventuele storingen uitgesloten kunnen worden. Tevens bestaat de mogelijkheid een cd of bandopname van de plechtigheid te laten maken.

In de aula is een orgel aanwezig. Het orgel wordt in principe bespeeld door de vaste organisten van de begraafplaats. In overleg met de betreffende organist kan naar wens van de overledene of nabestaande muziekstukken worden gespeeld.

De kosten voor het gebruik van de aula, de cd-speler of het orgel staan in het Uitvoeringsbesluit.

Familiekamer

Voor de plechtigheid in de aula kunnen de naaste familie en andere genodigden van de overledene afzonderlijk in de familiekamer worden ontvangen. De overige belangstellenden worden eventueel in de ontvangstruimte of  in aula ontvangen.

Na de plechtigheid

Na afloop van de plechtigheid kunnen de familie en belangstellenden zich in de ontvangstruimte naast de aula verzamelen. Hier bestaat de gelegenheid voor condoleren en kan naar gelang de wensen een uitgebreid cateringsassortiment worden verzorgd. De diverse catering mogelijkheden zijn bekend bij de uitvaartonderneming van uw keuze.

De ontvangstruimte staat gedurende één uur ter beschikking maar kan ook langer gereserveerd worden.