Grafmonumenten

Grafmonumenten

Voor het plaatsen van een monument of steen op een graf is toestemming nodig van de begraafplaats. In de vormgeving bent u redelijk vrij, hoewel verticale stenen worden afgewezen. Daarnaast kunnen eisen gesteld worden aan de duurzaamheid van de materialen en mag het monument geen afbreuk doen aan het aanzien van de begraafplaats. De uitvaartondernemer kan u nader inlichten over het plaatsingsrecht en de leveranciers en de voorwaarden.
Ook aan het plaatsen van eventuele lage begroeiing op het graf worden eisen gesteld.

De begraafplaats zorgt voor het periodiek algenvrij en bezemschoon maken en het algemene onderhoud van paden en dergelijke. Het meerdere onderhoud van monument of steen en begroeiing is uw verantwoordelijkheid.
Bij uw betaling voor een eigen graf is dat onderhoud door de begraafplaats inbegrepen. Bij een algemeen graf worden de kosten van het onderhoud van de steen apart betaald.