Soorten graven

Soorten graven

Begraafplaats Oud Kralingen kent een 4 typen graven.

U kunt kiezen tussen een:

De graven worden uitgegeven onder uitsluitend recht. Dit is het recht om gedurende één overeengekomen periode in een bepaald graf een of meer stoffelijke overschotten te doen begraven of begraven te houden of een of meer asbussen met of zonder urnen te doen bijzetten en bijgezet te houden.

Grafkeuze

Het is altijd mogelijk na afspraak een rustplaats bij leven uit te zoeken waar men zelf een “goed” gevoel bij heeft, voor een periode van 15 tot 50 jaar, die door nabestaanden altijd te verlengen is. Wat de mogelijkheden en beperkingen zijn vind u in het reglement. De tarieven vindt u in ons uitvoeringsbesluit.