nieuwe graven

  • In 2024 is het nu ook mogelijk om een graf met een staande steen te plaatsen in een gedeelte hiervoor bestemd
  • Ook nieuw is het gazon graf waarbij enkel is toegestaan een naambordje die geplaatst wordt door de begraafplaats

Ruimen algemene graven in vak O

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS MAAKT BEKEND

DAT DE ALGEMENE GRAVEN IN VAK O MET DE NUMMERS 571 T/M 605 EN 641 T/M 670 VANAF 7 SEPTEMBER 2023 GERUIMD GAAN WORDEN.

BEKENDMAKING 7 SEPTEMBER2022. NADERE INFO BIJ DE BEHEERDER.

Ruimen algemene graven

Per 1 november 2022 gaan wij de volgende Algemene Graven ruimen Vak O 541 t/m 570 en 606 t/m 640. Als u wilt herbegraven/de steen die op het graf ligt wilt meenemen, neemt u dan contact op met de beheerder de heer Slingerland.