Algemeen graf

Algemeen graf

Een algemeen graf onderscheidt zich als volgt van een particulier graf:

  • Het graf blijft in stand gedurende ca. 15 jaar in stand, het graf kan daarna  geruimd worden. Wie besluit tot een algemeen graf moet derhalve goed beseffen dat het risico groot is dat zo’n graf niet meer te verlengen is, er kunnen tevens later geen familieleden in hetzelfde graf worden begraven. Herbegraven is overigens wel een optie;
  • U kunt het graf niet uitzoeken, noch reserveren;
  • Algemene graven worden in volgorde in gebruik genomen;
  • Op een algemeen graf kan een graftegel van voorgeschreven afmetingen worden geplaatst.