Algemeen graf

Algemeen graf

Een algemeen graf onderscheidt zich als volgt van een eigen graf:

 

  • Het graf blijft in stand gedurende 15 jaar, het graf kan daarna  geruimd worden. Wie besluit tot een algemeen graf moet derhalve goed beseffen dat het risico groot is dat zo’n graf over 15 jaar niet meer te verlengen is, er kunnen tevens later geen  familieleden in hetzelfde graf worden begraven;
  • U kunt het graf niet uitzoeken, noch reserveren;
  • Algemene graven worden in volgorde in gebruik genomen;
  • Op een algemeen graf kan een graftegel van voorgeschreven afmetingen worden geplaatst.