Tarieven

Tarieven

De tarieven van de begraafplaats lopen nagenoeg gelijk met de omliggende begraafplaatsen. Op “Oud Kralingen” kennen we algemene gemeenschappelijke graven, die men huurt voor 10 jaar en niet te verlengen zijn. Daarnaast zijn er particuliere graven of grafkelders, die men voor een bepaalde tijd huurt met uitsluitend recht. Het is en blijft altijd mogelijk deze eigen graven na afloop van een termijn te verlengen.

De prijzen van particuliere graven op het historische gedeelte van de begraafplaats, zijn wat hoger omdat op dit oude gedeelte een grafbedekking geplaatst mag worden, die reglementair afwijkt van de grafbedekkingen op het nieuwere gedeelte.
Zie verder ook het Reglement en het Uitvoeringsbesluit.