Ruimen

Het ruimen van graven is een vast onderdeel van ons werk. We doen dit echter altijd nadat de wettelijk verplichte grafrust verstreken is en nabestaanden hierover geïnformeerd zijn. Daarom is het zaak als u verhuist een kennisgeving hiervan te sturen.


Op 1 november 2017 heeft het College van Kerkrentmeesters van de Hervormde Gemeente Kralingen besloten om met ingang van november 2018 de algemene graven in vak O met de nummers 1 tot en met 410 te gaan ruimen.

Voor meer informatie over dit besluit kunt u terecht bij de beheerder.