Onderhoud

Onderhoud bomen:

Op Oud Kralingen staan een aantal zeer oude monumentale populieren. Bij de storm eind januari 2018 is een van de bomen omgewaaid en omgevallen in de richting van het Prinsenpark. Gelukkig heeft dat geen schade veroorzaakt. Van enkele andere bomen zijn takken afgevallen.

 

Wij hadden reeds het plan om een kapvergunning voor 9 bomen aan te vragen op grond van een in 2017 uitgevoerd onderzoek. Die aanvraag hebben wij inmiddels ingediend, maar het is niet mogelijk gebleken de vergunning op korte termijn te verkrijgen. De Gemeente Rotterdam heeft aangegeven dat niet alleen een kapvergunning nodig is, maar ook een ontheffing van de wet natuurbescherming. In de stammen bevinden zich namelijk spechtengaten. Bij nader onderzoek is gebleken dat deze misschien worden gebruikt als verblijf voor vleermuizen. De gemeente verlangt nu nader ecologisch onderzoek dat zeker een halfjaar in beslag zal nemen. Wij hebben opdracht gegeven aan het bureau Stadsnatuur dit onderzoek uit te voeren.

 

Intussen hebben we het gedeelte van de begraafplaats onder deze bomen afgezet, omdat er gevaar bestaat dat bij een harde windvlaag meer takken naar beneden komen en dat voorbijgangers worden geraakt.