Ruimen algemene graven in vak P

HET COLLEGE VAN KERKRENTMEESTERS MAAKT BEKEND

Dat de algemene graven in vak P met de nummers 1 t/m 138 vanaf 1 mei 2025 geruimd gaan worden.

U kunt kiezen voor een herbegrafenis.

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen met de beheerder van de begraafplaats.

Bekendmaking 26 april 2024