Er zullen – vanaf medio februari 2019 – zes zieke populieren gekapt worden op de Begraafplaats Oud-Kralingen. De populieren bevinden zich aan de noordkant (twee bomen) en op de begraafplaats (vier bomen).

 

De werkzaamheden zullen volgens planning een week in beslag gaan nemen.

 

De gemeente heeft de vergunning verleend voor het kappen van de populieren. Dit, mede op basis van de door de Begraafplaats Oud-Kralingen ingewonnen (externe) adviezen.

 

 

 

 

Bestuur Hervormd (Protestants) Kralingen