Eigen- of familiegraf

Familiegraf

Een eigen- of familiegraf is aan te raden als u de beschikking wilt hebben over een graf voor langere termijn en het de bedoeling is te zijner tijd een nabestaande van de overledene in hetzelfde graf te begraven.

 

Een eigen graf heeft de volgende bijzondere kenmerken:

 

  • u wordt rechthebbende op een graf voor 30 of 50 jaar, daarna kan het steeds opnieuw worden verlengd;
  • er zijn 3 soorten eigen graven: grafkelder, 1e klas en 2e klas. In de zogenaamde uitvoeringsregeling worden de `grafrechten` hiervoor aangegeven. In de meeste gevallen kunnen 3 overledenen in een eigen graf worden begraven;
  • u kunt een eigen graf reeds bij leven reserveren;
  • u kunt waar plaats is een plek voor het graf zelf selecteren;
  • u heeft, met inachtneming van enkele voorschriften, bij de aankleding van het graf en het plaatsen van een monument redelijke vrijheid;
  • in eigen graven kunt u desgewenst ook, in geval van een crematie, de asbus of urn bijzetten.

Na afloop van een periode van 30 of 50 jaar wordt de rechthebben van het graf aangeschreven en heeft de rechthebbende de mogelijkheid tot het verlengen van de periode met 10 of 30 jaar.